Styrelsen

Styrelsen i Östervåla Viltvårdsområde består av 8 personer som sköter om de administrativa uppgifterna inom området. Bland annat tillsätter de en kommitté som ansvarar för att fördela älgavskjutningen inom området.

Ordförande och ledamöter i styrelsen utses på jaktstämman som hålls årligen i Östervåla. Dagordningen på jaktstämman är bestämd enligt stadgarna som går att ladda ned i menyn ”Allmänna Dokument”.

Kontakt

Kontakt med styrelsen sker enklast med hjälp av mail. För att nå hela styrelsen skickar man e-post till styrelsen@ovvo.se. Se adresser nedan för att nå specifika styrelsemedlemmar.

Post Namn E-postadress
Ordförande Bo Nyfelt ordforande@ovvo.se
Sekreterare Emil Thalin sekreterare@ovvo.se
Ledamot Annica Boström styrelsen@ovvo.se
Ledamot Kenneth Johansson styrelsen@ovvo.se
Ledamot Magnus Pettersson styrelsen@ovvo.se
Suppleant Lars Rönn styrelsen@ovvo.se
Suppleant Adrian Cicek styrelsen@ovvo.se
Suppleant Thomas Andersson styrelsen@ovvo.se