Sektion Lapphällarna ,regler Ansökan laddas ner här

Det finns en jaktskyttesektion inom Östervåla viltvårdsområde. Denna sektion möjliggör träningsskytte för utomstående personer som inte har ett jakträttsbevis inom Östervåla viltvårdsområde. De personer som har ett jakträttsbevis inom ÖVVO är automatiskt medlemmar i jaktskyttesektionen.

Jaktskyttesektionen har en sektionsstyrelse som i sin tur är underställd jaktstämman i ÖVVO. Medlem i jaktskyttesektionen har inte förslags- eller rösträtt vid Östervåla viltvårdsområdes jaktstämma.

För att bli medlem i jaktskyttesektionen ladda ned läs igenom. Följ därefterinstruktionerna på sidan 2 alternativt fyll i uppgifterna direkt nedan.