Regler och skyttekrav

Reglerna för Lapphällarnas skjutbana är till för allas säkerhet. Samtliga skyttar skall ha läst reglerna och bör kunna dem utantill. För att ladda ned reglerna, klicka Här.

Säkerhetsregler

 • Vid all vapenhantering skall vapnet ALLTID behandlas som om det vore laddat. Mynningen skall alltid peka mot säker skjutriktning.
 • Bär alltid vapnet utan fodral med slutstycket öppet och pipan uppåt. Brytvapen skall vara brutna.
 • Laddning av vapen får endast ske på inskjutningsbänk och i skjutkuren. Även här gäller att pipan är riktad MOT skjutvallen.
 • Efter skjutningen är du själv ansvarig att se till att vapnet är tomt på ammunition.
 • Vid ”klick”: Håll vapnet mot skjutvallen och anmäl till skjutledaren. Öppna inte vapnet förrän skjutledaren säger till. Klickammunition lämnas till skjutledare.

Ordningsregler vid inskjutning

 • Fäll ned de fyra varningsskyltarna före skjutning.
 • Efter avslutad skjutning skall skytten plocka upp tomhylsor efter sig.
 • Målmaterial skall återställas i gott skick.
 • Lägg allt skräp i soptunnan.
 • Fäll upp varningsskyltarna efter skjutning
 • Inskjutningstider är:
  • Lördagar 09.00 – 15.00
  • Söndagar 09.00 – 15.00
  • Vardagar 09.00 – 20.00

Skyttekrav för Östervåla VVO

Bronsmärke:
Tre serier jaktskytte med alla skott inom träffområde.

Östervålamodellen:
24 skott totalt. Skotten får fördelas på stående älg, löpande älg eller jaktskytte. Stöd är valfritt. Av dessa 24 skott skall minst tre serier ha alla skott inom träffområdet.
Dessutom en godkänd serie på 20 cm ring med jaktammunition med valfritt stöd.