Östervåla viltvårdsområde

Östervåla viltvårdsområde (ÖVVO) består av totalt 18 jaktsektioner. Varje sektion ansvarar för sin egna areal där jakt på småvilt och högvilt bedrivs. Sektionerna varierar i storlek från ett fåtal jägare till ett tiotal jägare. Gemensamt för varje sektion är att jakt enbart bedrivs inom respektive sektions egna gränser. Vissa sektioner har valt att gå samman vid t.ex. älgjakten för att på så sätt få en större jaktbar areal.

Ett viltvårdsområde är en defintion som finns i Sveriges lag. Lagen om viltvårdsområden kan man ladda ned under ”Dokument” till vänster.

Varje år hålls en årsstämma som beslutar om olika frågor i området. Årsstämman följer den färdiga dagordningen som finns angiven i stadgarna. Stadgarna går att ladda ned under ”Dokument” till vänster. På stämman utses en styrelse som sköter det administrativa arbetet med t.ex. medlemmar, skjutbana och älgjakt. Det årsstämman beslutar gäller för samtliga sektioner.

ÖVVO är även ett så kallat älgskötselområde (samma geografiska gränser som viltvårdsområdet). ÖVVO upprättar en treårig älgskötselplan som skall godkännas av länsstyrelsen efter granskning av Östervåla Älgförvaltningsdelegation. Därefter fördelar en älgskötselkommitté från ÖVVO de tilldelade älgarna över de olika sektionerna. Sektionstilldelningen beror delvis på total areal men också vilken typ av areal som finns inom sektionen.

En av de modernaste skjutbanorna i regionen ligger i Östervåla. Skjutbanan är godkänd för jägarexamen och det finns tillgång till utbildade skjutinstruktörer. För närvarande pågår ombyggnation för att handikappsanpassa skjutbanan.

Utöver detta hålls jägarexamenskurser varje år i Östervåla. ÖVVO utför också spillningsinventering och för avskjutningsstatistik för att få en så korrekt bild av älgstammen som möjligt.

ÖVVO ingår i Heby jaktvårdskrets som i sin tur ingår i Svenska jägareförbundet.