Älgjakt 2018

Tilldelning: Tjur 9st, Kviga 15st, Kalv 24st

Det finns inga hornrestriktioner för älgtjurar, från den 15 december är det avlysningsjakt på kalv.

Länk till jaktrapport hittar du här

 

Jaktlag Vuxen Kalv
Aspnäs 1 1
Backaberg 1 1
Bjurvalla 1 2
Ginka-Tängesbo 2 2
Gräsbo 2 1
Hindersbo 0 0
Horsskogs Jaktklubb 2 1
Lindsbro 0 1
Sjögränden 4 5
Skogbo Jaktsektion 1 1
Stärrte/Ettinga, Ettingbo samjakt 4 4
Upplanda 2 2
Vreta JK / 1:9 Samjakt 1 0
Åby 2 2
Önbo Jaktklubb 0 0
Önbo Jaktsällskap 1 1
Summa 24 24

Här finns dokumenten där det står vad som gäller för älgjakten 2018:

PM

Instruktioner för Jaktledare

Regler för eftersök