Författare: Emil Thalin

Avslutningsprotokoll uppladdat – föreningen upplöses

Protokoll från senaste styrelsemötet 2020-05-28 är nu uppladdat under ”Dokument”. Om ni inte kommer ihåg lösenordet för nedladdning kan ni kontakta er jaktledare eller ordförande så kan de dela med sig av lösenordet.

Protokoll uppladdat

Protokoll från senaste styrelsemötet 2019-03-07 är nu uppladdat under ”Dokument”. Om ni inte kommer ihåg lösenordet för nedladdning kan ni kontakta er jaktledare eller ordförande så kan de dela med sig av lösenordet.

Östervåla Kronskötselområde

Länsstyrelsen har beslutat om bildandet av Östervåla Kronskötselområde (ÖKSO). Detta innebär att avskjutningsplanen blivit godkänd vilket i sin tur leder till att det är lovligt att skjuta vuxna kronhjortar inom ÖKSO.

Jakten utövas som avlysningsjakt för samtliga sektioner med de jakttider som publiceras på t.ex. Jägareförbundets hemsida.

Tilldelningen för jaktåret 2017-2018 är:
4 hjortar, 5 hindar samt 5 kalvar

Vid påskjutet djur måste Bo Nyfelt omedelbart meddelas för att förhindra eventuell överskjutning. Kronhjortsskötselgruppen ansvarar då för att skicka ut ett mail till området med information om hur många djur som finns kvar på tilldelningen.

All avskjutning ska dessutom rapporteras på Jaktrapport av sektionens jaktledare.

Björnpasset och Vildsvinspasset på Lapphällarna

Den 5 och 6 augusti anordnar ÖVVO Björnpasset och Vildsvinspasset på Lapphällarna. Helgen inleds med Björnpasset på lördagen och sedan Vildsvinspasset på söndagen.

Detta är ett bra tillfälle att öva på annan typ av skytte än den klassiska älgen :).

Mer info fås via Tony Rick.

Arbetsdag Lapphällarna

Den 20 maj är det återigen dags för den årliga arbetsdagen på Lapphällarna.

Samling kl 08:00. Ta med arbetskläder, verktyg, fika samt gott humör för att hjälpa till med upprustningen av skjutbanan!

Klicka här för mer information om arbetsdagen:
Arbetsdag 20 maj 2017

Kallelse till årsstämma

Välkomna på ordinarie årsstämma i Fokus, Östervåla, den 18 maj 2017. Klicka på länken nedan för att ladda ned kallelsen.

Kallelse till 2017 års årsstämma för Östervåla viltvårdsområde_rev2

Arbetsdag på Lapphällarna

Den 20 maj är det återigen dags för den årliga arbetsdagen på Lapphällarna.

Samling kl 08:00. Ta med arbetskläder, verktyg, fika samt gott humör för att hjälpa till med upprustningen av skjutbanan!

Trafikskadad kalv avlivad

Den 11 februari i år upptäcktes en trafikskadad haltande älgkalv i skogen av en jägare som var ute med sin hund. Efter kontakt med ansvariga i ÖVVO visade det sig att ingen anmälan kommit in om någon trafikolycka. Jägaren tog då kontakt med polisen som upprättade ett ärende samt gav tillåtelse att avliva kalven på plats. Älgen avlivades och tillfaller normalt polisen. Polisen valde dock att inte ta tillvara på älgen varför jägaren i fråga fick ta hand om den istället.

Det är ytterst viktigt att jägare som upptäcker skadade älgar i skogen efter att jakttiden löpt ut inte tar beslut om avlivning innan polisen kontaktas. I detta fall gjorde jägaren helt rätt och kontakta polisen för att upprätta ett ärende. Därefter kunde avlivning ske på lagligt vis. Det finns normalt ingen anledning att tro att polisen inte skulle ge sitt medgivande men för eran egen skull måste ni alltid kontakta polisen först.

Bra jobbat! 🙂