Stadgarna för Östervåla viltvårdsområde finns att ladda ned:

Stadgar- ÖVVO
Lagen om viltvårdsområden:
Lagen om viltvårdsområden
 Fullmakt att använda inför årsstämma:
Fullmakt inför Östervåla viltvårdsområdes årsstämma