Protokoll från senaste styrelsemötet 2020-05-28 är nu uppladdat under ”Dokument”. Om ni inte kommer ihåg lösenordet för nedladdning kan ni kontakta er jaktledare eller ordförande så kan de dela med sig av lösenordet.