Protokoll från senaste styrelsemötet 2019-03-07 är nu uppladdat under ”Dokument”. Om ni inte kommer ihåg lösenordet för nedladdning kan ni kontakta er jaktledare eller ordförande så kan de dela med sig av lösenordet.