Månad: augusti 2017

Östervåla Kronskötselområde

Länsstyrelsen har beslutat om bildandet av Östervåla Kronskötselområde (ÖKSO). Detta innebär att avskjutningsplanen blivit godkänd vilket i sin tur leder till att det är lovligt att skjuta vuxna kronhjortar inom ÖKSO.

Jakten utövas som avlysningsjakt för samtliga sektioner med de jakttider som publiceras på t.ex. Jägareförbundets hemsida.

Tilldelningen för jaktåret 2017-2018 är:
4 hjortar, 5 hindar samt 5 kalvar

Vid påskjutet djur måste Bo Nyfelt omedelbart meddelas för att förhindra eventuell överskjutning. Kronhjortsskötselgruppen ansvarar då för att skicka ut ett mail till området med information om hur många djur som finns kvar på tilldelningen.

All avskjutning ska dessutom rapporteras på Jaktrapport av sektionens jaktledare.

Jägareförbundet Heby kretsen arrangerar vildsvinskväll.

Vildsvinskväll