Den 11 februari i år upptäcktes en trafikskadad haltande älgkalv i skogen av en jägare som var ute med sin hund. Efter kontakt med ansvariga i ÖVVO visade det sig att ingen anmälan kommit in om någon trafikolycka. Jägaren tog då kontakt med polisen som upprättade ett ärende samt gav tillåtelse att avliva kalven på plats. Älgen avlivades och tillfaller normalt polisen. Polisen valde dock att inte ta tillvara på älgen varför jägaren i fråga fick ta hand om den istället.

Det är ytterst viktigt att jägare som upptäcker skadade älgar i skogen efter att jakttiden löpt ut inte tar beslut om avlivning innan polisen kontaktas. I detta fall gjorde jägaren helt rätt och kontakta polisen för att upprätta ett ärende. Därefter kunde avlivning ske på lagligt vis. Det finns normalt ingen anledning att tro att polisen inte skulle ge sitt medgivande men för eran egen skull måste ni alltid kontakta polisen först.

Bra jobbat! 🙂